a
THCS THẠCH BẰNG
a
Phong trào đọc sách

Phong trào đọc sách

  • 29/10/2019
  • 1109

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Phòng GD&ĐT Lộc Hà, cũng như thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện và phong trào đọc sách của Trường THCS Thạch Bằng năm học: 2019-2020. Chiều nay, ngày 22/10/2019 tiếp tục tổ chức cho các lớp 6A, 6D đọc sách theo lịch tại phòng thư viện và phòng học đã bước đầu hình thành cho GV và HS thói quen đọc sách, kỷ năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay. Sau đây là một số hình ảnh của buổi đọc sách

  • Không xác định